Hem Nyheter      
 

 

Nyheter
 • 2015-12-21:

  MI

  What Works, när du vill låta bli alkohol, spel, narkotika, sötsaker, mm.

  Steve Wicks och Råbe & Kobberstad AB har skapat appen What Works till Android för att med hjälp av denna dokumentera dina framgångsrika strategier. Under dina tidigare försök att bli fri olika beteenden har du säkert hittat några strategier som fungerar ibland, eller till viss mån. Med What Works kan du bygga upp en personlig bank av strategier som fungerar för just dig. När som helst under dygnet, när du känner ett sug efter beteendet du helst vill bli av med, kan du ta fram What Works och dokumentera situationen. Du kan med en enkel skala skatta hur pass "sugen" du är och sedan beskriva situationen, t.ex. ”Förbannad på bussen efter jobbet.” Du ska sedan skriva in vad du gjorde i stället för att ge vika för ditt sug, t ex. ”Klev av bussen och ringde min kompis.”

  Genom att dokumentera olika situationer, sug av olika intensitet och vad du gjorde i stället, skapar du ett kraftigt verktyg som du kan ha användning av under hela resan mot att bli fri från alkohol, narkotika, spel, sötsaker mm. What Works ger dig också möjligheten att genom E-post eller SMS dela dina situationer/strategier med andra, t ex. socialsekreterare, psykolog, behandlingspersonal mm.

  För information om What works till Android se här.

  OBS! What Works fungerar nu endast med äldre Androidenheter. Det finns inga planer att uppdatera appen.


 • 2014-07-16: En ny plansch S-B-K (plus alternativt beteende) av en målning gjord av den engelska konstnären
  Joella Wheatley. Läs mer här.
          MI           För kort kjol på arbetsplatsen
          För kort kjol på arbetsplatsen

          MI
 • Diskussionforum som vi hoppas blir en mötesplats för alla som arbetar med förändring inom Missbruks- och Ungdomsvård i Sverige.
 • Bengt-Åke Armelius berättar om Malmörapport och Net-Analys som är en databas baserad på ASI-data och som möjliggör nationella jämförelser.
 • På Net-Analyssidan går det även att ladda ner missbruksutredningens forskningsbilaga som släpptes under februari.
 • Nyinspelade CRA-filmer och nedladdningsbara hjälpmedel.
 • Information om Net-Plan som är ett verktyg i ASI-net som underlättar bedömning av vårdnivå. Baserat på ASAMs dimensioner.
 • Ett verktyg för att mata in AUDIT-formulär.
 • Nyinspelade och underhållande filmer om Sociala färdigheter.