Hem Blanketter och hjälpmedel Beställningsvaror      
 
Den Döde Dansken

S-B-K

Många av oss arbetar för att hjälpa våra klienter/patienter öka insikten om hur vi människor är funtade när det gäller att lära sig nya beteenden. En s.k. funktionsanalys kan vara en bra hjälp när vi ska granska våra möjligheter att komma ifrån gamla och bekymmersamma beteenden. Jag hoppas att många av er som jobbar med beteendeförändring och motivation redan är bekanta med ekvationen S-B-K (Stimuli som leder Beteende som leder till Konsekvenser). Att utveckla och testa olika alternativa beteenden som kan (oftast i kombination med varandra) konkurrera ut problembeteende är huvudsyftet med en rad olika behandlingsinsatser såsom återfallsprevention och inte minst Community Reinforcement Approach (CRA).

Joella Wheatley ( www.joellawheatley.co.uk ) har målat planschen efter min idé. Jag hoppas att den kan väcka nyfikenhet hos alla inblandade i det spännande arbetet med att hjälpa folk förändra sina beteenden. Hoppas också att ni tycker att Joella har målat en bild som är mycket trevligt att titta på!
Planschen kan beställas genom att skicka en e-post till: beacon.stockholm@telia.com 

Planschen kostar 68,00 plus moms
(10% rabatt vid beställningar av 10 eller fler; 20% rabatt vid beställningar av 50 eller fler.) Portot tillkommer.