Hem Motiverande Intervju    
 


Motiverande samtal

Välkommen till Learning Transfers MI sektion.


Syftet med dessa korta filminslag är att påminna dig som har varit på en MI-utbildning om grundläggande tankar, verktyg, strategier mm. Jag hoppas också att du som ännu inte gått en MI-utbildning blir ännu mer nyfiken och går till handling!

Som vanligt är vi på Learning Transfer intresserade av dina synpunkter. Vi har planer på att spela in flera rollspelssituationer - vad skulle du vilja se illustrerat? Hör av dig!

I fall någon undrar vad MI är för något…..

Motiverande samtal (MI) är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring.

Den engelska förkortningen MI används även om man har översatt 'Motivational Interviewing' till 'Motiverande Samtal' här i Sverige.

MI är en klinisk metod som utgår ifrån att klienten har resurser som MI-terapeuten och klient/patient gemensamt skall försöka finna och bygga vidare på. MI utgår ifrån att klienten/patientens problemsyn och resurser skall framkallas, inte läras ut av en expert. MI bygger på respekt för människors autonomi.

Till MI hör också "andan" som är en förutsättning för den vägledande stil genom vilken inre motivation till förändring framkallas hos patienter och klienter. I naturlig kommunikation finns inslag som kan beskrivas som "vägledning", vilket både liknar och kan definieras som MI, men ett skickligt och avsiktligt användande förutsätter en lyhördhet och blandning av olika färdigheter som tar lång tid att lära sig.

Det uttalade målet med MI är att selektivt framkalla och förstärka argument som talar för förändring. MI är avsiktligen inriktad på att styra mot förändring, särskilt genom att framkalla och utveckla tal som är inriktat på förändring (förändringsprat). MI erbjuder en tydlig förklaring och riktlinjer för hur detta kan och bör göras.

Prochaska och DiClementes "motivationshjul" har betytt mycket för förståelsen att interventioner inte kan utgå från att personer automatiskt vill genomföra förändring. I stället för att klandra människor för att de inte var beredda till förändring definierades det som MI-terapeutens uppgift att motivera dem till förändring.

MI är enkelt att förstå och en utmaning att lära sig. Förutom en grundutbildning fordras återkommande praktik med äkta klienter/patienter men också återkoppling och coaching.

En av MIs styrkor är att det kan kombineras med andra mer handlingsinriktade metoder.

 

MI
Motiverande Intervju - 32 filmer
Klienten spelas av Carina Bång och behandlaren av Steve Wicks.