Hem CRA    
 


Community Reinforcement Approach (CRA)

CRA-metodiken är ett brett spektrum av beteendeträningssätt för drogproblematiker. Det utvecklades för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; det sociala, fritiden, familjen och arbetslivet, för att stödja klienten i rehabiliteringsprocessen. CRA erkänner den kraftfulla rollen som miljömässiga faktorer har i att uppmuntra eller motverka drickande, och försöker att förändra dess faktorer så att en nykter livsstil är mer belönande än drickandet.

CRA betonar motivationstekniker och använder positiva förstärkare snarare än konfrontativa tekniker närhelst det är möjligt. Ett basverktyg som används i CRA för att samla informationom klientens förstärkare är funktionsanalysen (functional analysis). När detaljerna om typiska dryckes-/drogepisoder har blivit skisserade via funktionsanalysen, används en teknik som kallas nykterhetsprövning (sobriety sampling) för att påbörja processen mot en beteendeförändring.

En mjuk övergång från CRAs bedömningsdel till den formella terapifasen underlättas av CRAs egen uppsättning av procedurer och formulär. Dessa togs fram både för att bistå i utvecklandet av en positiv och mångsidig behandlingsplan och för att visa på framsteg genom hela terapin.

CRA eftersträvar att ersätta en klients gamla dåligt fungerande dryckes-/drogbeteende med nya, mer ändamålsenliga strategier i sitt sätt att förhålla sig. För att lyckas med det är social färdighetsträning en väsentlig del av paketet. Denna träning fokuserar på så olika områden som hur man effektivt kommunicerar och hur man lär sig att hitta och behålla ett arbete. Andra viktiga komponenter i CRA programmet inkluderar att hjälpa klienten utveckla tillfredsställande sociala aktiviteter och fritidsverksamheter som tar upp kampen med alkohol-/drogbruket och stödjer nykterhet, relationsrådgivning och återfallsförebyggande strategier.

CRA är tillämpligt för individer som strävar efter antingen livslång avhållsamhet eller minskat drickande. Därtill har CRAs positiva och motiverande förhållningssätt mycket att erbjuda i din strävan att nå en hög grad av samarbete med klienten. Dessutom kan CRA skräddarsys att passa varje klients speciella behov. Hela CRA-paketet innehåller en mängd olika tillvägagångssätt som kan användas eller inte användas beroende på situationen.

CRA har demonstrerat sin effektivitet i både öppen- och slutenvård och med individer och par.

 

 


CRA Moviestill
CRA filmsekvenser
(Klienten Sara spelas av Carina Bång och behandlaren av Steve Wicks)

Dokument (PDF)

Funktionsanalys – drogbeteende

Funktionsanalys – drogbeteende (nedbantad version)

Funktionsanalys – nyktertbeteende

Funktionsanalys – nyktert beteende (nedbantad version)

Tillfredsskalan

Behandlingsmål

Problemlösning

’Let’s Do It’ Lista


En ny plansch S-B-K (plus alternativt beteende) av en målning gjord av den engelska konstnären Joella Wheatley. Läs mer här.