Hem ADAD    
 


ASI
ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av ungdomars problematik och syftar till att utveckla och förbättra ungdomsvården. ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med.

Den svenska versionen av ADAD förvaltas av Statens institutionsstyrelse (SiS) som också ansvarar
för utveckling av intervjuformuläret. "ADAD med tillägg för socialtjänsten" innehåller ett antal tilläggsfrågor som inte ingår i svenska ADAD. Dessa frågor är markerade med "S" och finns under avnitten Fritid och vänner, Familj, bakgrund och relationer samt Brottslighet. Avsnitten Administrativ information och Bakgrund är anpassade till socialtjänstens behov. I övrigt är innehåll och frågebeteckning identisk med svenska ADAD.

 

Kontakta Statens Institutionsstyrelse vid frågor kring ADAD-metoden:

Om ADAD (SiS hemsida)
Information om ADAD: stefan.nordqvist@stat-inst.se

 

 

 
ASI Moviestill
ADAD Inskrivning - Filmsekvenser

ADAD Formulär
ADAD Inskrivning med tillägg för socialtjänsten (pdf)
ADAD-Manual för
Socialtjänsten
 (pdf)
ADAD-Manual SiS (SiS hemsida)

ADAD Sverige version 2003
ADAD Utskrivning (pdf)
ADAD Uppföljning (pdf)

Net-Klient
Datorprogrammet Net-Klient
(RK:s hemsida)
Användarmanual Individen (pdf)
Statistikmanual (pdf)
Logga in i Net-Klient