Hem Thomas Coyne    
 


Thomas Coyne


Dr. Thomas McLellan, psykologen som grundade och utvecklade ASI, har beskrivit Thomas Coyne som ”världens bästa ASI tränare”. Thomas har arbetat med ASIs utveckling, implementation och träning under flera år. Han har tränat tusentals kolleger i 43 delstater i USA och har gjort tre besök till Sverige för att hjälpa socialstyrelsen och andra med ASIs utveckling. Hans seminarier är alltid fullsatta och Thomas uppskattas som en engagerad, kunnig och rolig föreläsare.


Coyne and Wicks in conversation

Thomas Coyne och Steve Wicks samtalar om hur ASI används i Sverige jämfört med USA.

I de tre första sekvenserna berörs det svenska systemet med ASI-samordnare, hur lång tid det tar att utföra en intervju och vad svaren kan användas till.

I sekvens fyra och fem berättar Thomas om ASI-metoden, hur den utvärderas och vad som motiverade Tom MacLellan i skapandet av metoden.

I den sista sekvensen berättar Thomas om ASI 6 och varför han inte tycker att vi ska införa den nya versionen i Sverige inom den närmaste framtiden.

 


Thomas Coyne

Coyne and Wicks in conversation

1. "Does the learning transfer back to the workplace?" (05:02)

2. "An important platform for a continued journey of change" (02:24)

3. "What you do with the answers" (05:15)

4. "...evaluate a program" (04:10)

5. "How do programs compare?" (01:50)

6. "What is happening with ASI-6?" (04:52)