Hem IDS-100 Registrera intervju   [Ej inloggad]  
 
IDS-100
(Inventory of Drinking Situations)

 

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk

I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol eller tar narkotika.
Ange för varje situation hur ofta du själv de senaste åren har brukat dricka eller tagit narkotika i var och ett av de angivna situationerna.
  1. Om du aldrig började dricka eller tog droger i situationen markerar du alternativ 1
  2. Om du ibland började dricka eller tog droger i situationen markerar du alternativ 2
  3. Om du ofta började dricka eller tog droger i situationen markerar du alternativ 3
  4. Om du nästan alltid började dricka eller tog droger i situationen markerar du alternativ 4


Registrera ny
Avidentifierat ID:
Välj datum: 
 Ålder:    Kön:   Man Kvinna