Hem CRAFT    
 


CRAFT.

Community Reinforcement Approach and Family Training

CRAFT är ett evidensbaserat program inriktad på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks och beroendeproblematik. Sedan 2015 rekommenderas CRAFT i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. Målet är att hjälpa den anhörige med att uppnå en bättre livskvalitet, samt att engagera och motivera sin närstående in i behandling. Enligt amerikansk forskning lever ca 90 % av alla med beroendeproblem med sin familj eller partner. CRAFT utvecklades främst utifrån vetskapen om att anhöriga till personer med missbruksproblematik ofta spelar en mycket viktigt roll för personens tillfrisknande. CRAFT baseras på CRA - Community Reinforcement Approach, kognitiv beteendeterapi och MI - Motiverande samtal. Många personer med egen erfarenhet av alkohol- och narkotikaproblematik framhåller hur relationen med deras familjemedlemmar var en avgörande faktor till att de bestämde sig för att söka hjälp.

I CRAFT ser man anhöriga som viktiga personer till individen med missbruksproblem med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Meningen är att den anhörige, i stället för negativ förstärkning, anklagelser och konfrontation, ska kunna lära sig nya, alternativa samtalstekniker och förhållningssätt. Nästan 7 av 10 av alla de som tidigare har medverkat i programmet har lyckats få sina närstående med missbruksproblematik att ingå i behandling. Förutom att CRAFT har hjälpt många anhöriga med detta, så har deltagandet i CRAFT även inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov.

 

Vill du veta mera om CRAFT?

CRAFT: An Alternative to Intervention

What is CRAFT?

Vill du se en liten introduktion om CRAFT för anhöriga? Klicka på den här länken

Hazelden Betty Ford Foundation ger Dan Anderson priset år 2002 till Ph.D Robert Meyers för sin forskning om CRAFT: http://www.hazelden.org/web/public/robertmeyer.page

CRAFT är sedan 2014 registrerad i "National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP)". För att läsa en summering av detta, läs här.

 

 

 

 

 Carina Bång, Beteendevetare och den första i Norden att certifiera sig till CRAFT-terapeut, utbildad av grundaren Ph.D. Robert Meyers. Författare till böckerna:
"Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser.
"Du är viktig!" för föräldrar till någon med beroendeproblematik och har inspirerats till stor del av CRAFT.

Carina är också utbildad kodare och supervisor i CRAFT och håller utbildningar och certifierar andra i CRAFT. Vill du gå kurs i CRAFT? Se länk: www.carinabang.se

Dokument (PDF)

Problemlösning

Lista positiv belöning

Funktionsanlays drogintag närstående