-->
  Hem AUDIT Registrera intervju    
 

 

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor

Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):  Avidentifierat ID: 
Alkoholmått
Hur gammal är du? år Man Kvinna
 
1. Hur ofta dricker du alkohol?
Aldrig 1 gång i månaden
eller mer sällan
2-4 gånger
i månaden
2-3 gånger
i veckan
4 gånger/vecka
eller mer
2. Hur många ”glas” (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?
1 - 2 3 - 4 5 – 6 7 – 9 10 eller fler
3. Hur ofta dricker du sex sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle?
Aldrig Mer sällan än
en gång i månaden
Varje månad Varje vecka Dagligen eller
nästan varje dag
4. Hur ofta under det senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?
Aldrig Mer sällan än
en gång i månaden
Varje månad Varje vecka Dagligen eller
nästan varje dag
5. Hur ofta under det senaste året har du låtit bli att göra något som du borde för att du drack?
Aldrig Mer sällan än
en gång i månaden
Varje månad Varje vecka Dagligen eller
nästan varje dag
6. Hur ofta under senaste året har du behövt en ”drink” på morgonen efter mycket drickande dagen innan?
Aldrig Mer sällan än
en gång i månaden
Varje månad Varje vecka Dagligen eller
nästan varje dag
7. Hur ofta under det senaste året har du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av ditt drickande?
Aldrig Mer sällan än
en gång i månaden
Varje månad Varje vecka Dagligen eller
nästan varje dag
8. Hur ofta under det senaste året har du druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt eller gjort?
Aldrig Mer sällan än
en gång i månaden
Varje månad Varje vecka Dagligen eller
nästan varje dag
9. Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?
Nej Ja, men inte under det senaste året Ja, under det senaste året
10. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över ditt drickande
eller antytt att du borde minska på det?
Nej Ja, men inte under det senaste året Ja, under det senaste året
 
Har Du besvarat alla frågor? - Tack för Din medverkan!