Hem ASI    
 


ASI

ASI är en strukturerad intervju som innehåller frågor av relevans för klientens missbruksproblem. ASI är en förkortning av den engelska beteckningen "Addiction Severity Index" som används även på svenska. Intervjun täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och rättsliga problem.
ASI-intervjun utvecklades i början på 1980-talet av den amerikanske missbruksforskaren Tom McLellan och hans kollegor vid universitetet i Philadelphia. Ursprungligen konstruerades intervjun för en utvärdering av sex olika behandlingar. Idag är ASI-intervjun översatt till ett stort antal språk och används i många länder.
Framförallt har den visat sig användbar vid resultatuppföljning och vid utvärdering av effekterna av olika insatser inom missbruksvården. För att använda ASI-metoden krävs att man genomgått utbildning.


Kontakta Socialstyrelsen vid frågor kring ASI-metoden:

www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/missbruk-och-beroende/asi-intervjun/

Anitta Litvinov
075-247 32 34

 


ASI Moviestill
ASI Grund - Filmsekvenser

Webbutbildning ASI

ASI Formulär
ASI Formulär (pdf)


Information om Net-Klient
(RK hemsida)

Starta Net-Klient

ASI-Manualen (pdf) Användarmanual (pdf)
Statistikmanual (pdf)