Hem AUDIT
 

AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) är ett frågeformulär med 10 frågor som tar endast några minuter att besvara. AUDIT är ett screeningsinstrument och rekommenderas av Socialstyrelsen i sina "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård".

Instrumentet utarbetades ursprungligen av en forskargrupp knuten till Världshälsoorganisationen (WHO) för att användas i primärvården, och för att på ett tidigt stadium identifiera personer med ett riskfyllt eller skadligt dryckesmönster.

AUDIT kan administreras som en kort strukturerad intervju eller som ett självskattningsinstrument.

Det går inte att spara resultatet av intervjun för framtida bruk, när resultatet visas måste du själv hantera det på lämpligt sätt.

Registrera intervju »